Courses 
Електрическа част на електрически централи и подстанции - проектSelf enrolment
Електрически централи с ВЕИ - курсов проектSelf enrolment
Рационално използване на електрическата енергияSelf enrolment
Оптимално проектиране на електрически машиниSelf enrolment
Чужд език - специализиран курс IISelf enrolment
Физическо възпитаниеSelf enrolment
Електрическа част на електрически централи и подстанцииSelf enrolment
Електрически централи с ВЕИSelf enrolment
Производствена практика IISelf enrolment
Къси съединенияSelf enrolment
Стопанско управлениеSelf enrolment
Електрически машини IISelf enrolment
Осветителна и инсталационна техникаSelf enrolment

Skip Navigation

Navigation

    • ForumНовини от сайта

    • URLВиртуална библиотека

    • Courses

      • ОКС "Бакалавър" (РО)