Професионална квалификация "Учител"

Courses 
Педагогика
Методика на обучението
Психология
Приобщаващо образование
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Управление на образованието и училищно законодателство
Риторика
Приложение и използване на презентационни техники
Училищна хигиена и здравно възпитание
Разработване и прилагане на тестове в обучението
Хоспетиране
Текуща педагогическа практика
Стажанска практика
Държавен теоретичен изпит
Интегриран практико - приложен държавен изпит

Skip Navigation

Navigation

    • ForumНовини от сайта

    • URLВиртуална библиотека

    • Courses

      • Център за следдипломна квалификация