Математика - изравнително обучение за студенти в първи курс: Всички участници

Филтри
Advanced element

Раздел 7: Лица на равнинни фигури

Тест Тест Тест 7.1: Проверка за усвояване на знанията от урок 7.1