Социални проблеми на етническите групи: Всички участници

Филтри
Advanced element

МОДУЛ 1: ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА МНОГООБРАЗИЕТО. МАЛЦИНСТВА И АКАДЕМИЧНОСТ

Тест Тест Европейска политика на многообразието

Тест Тест Малцинства и академичност

Тест Тест Етнически конфликти

Тест Тест Научни подходи в изследванията на етносите

МОДУЛ 2: БЪЛГАРСКИ ЕТНИЧЕСКИ МОДЕЛ. СТРАТИФИКАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО

Тест Тест Българският етнически модел

Тест Тест Стратификация на обществото

Тест Тест Социално и материално разслоение