Проектиране на производствени процеси
(ППП (И))

Курсът по проектиране на производствени процеси цели да формира основни знания по дефиниране на понятието производствен процес и подходите за неговото изграждане в аспекти пространство и време.