Информационно табло
(Инфо табло )


Информационно табло за графици, за консултации и изпитни сесии, актуална информация за обучението и форум за връзка с администрацията.