Бази от данни в индустриалните системи
(БДИС)

Курсът има за цел запознаване с приложението на базите от данни в производствените системи