Бази данни
(БД)

Курсът има за цел да даде на студентите знания и умения за проектиране и работа с бази данни.