Инженерна графика
(ИГ - ио)

Курсът "Инженерна графика - изравнително обучение" е предназначен за студенти от първи курс, задочно обучение във факултет "Машиностроене и Уредостроене” на Технически Университет - Габрово.

Основната цел на изравнителното обучение е да припомни материала по Техническо чертане от средния курс, учебното съдържание на който е насочено за усвояване на знания и умения при изработване чертеж на детайл и разчитане на чертеж от общия вид.