Информатика - изравнително обучение за студенти от първи курс
(Информатика-ИО)

Logo

Курсът "Информатика - изравнително обучение" е предназначен за студенти в първи курс на ТУ-Габрово. Той има за цел да припомни и затвърди основите на работата с персонален компютър, операционна система Windows и някои от програмите на Microsoft Office.