Физика - изравнително обучение за студенти в първи курс
(Физика-ИО)

4o_550742-3.jpg

Курсът "Физика-изравнително обучение" е предназначен за студентите от първи курс на Технически университет – Габрово и има за цел да актуализира основните знания по физика, необходими за по-нататъшното изучаване на общотехническите и специализиращите дисциплини.