Електротехнически материали
(EM)

     

титулна_страница

Курсът по "Електротехнически материали" има за цел да запознае студентите с основните процеси, протичащи в материалите поставени в електрически и магнитни полета, с тяхните свойства и приложения, а така също и с изменение на характеристиките им при различни външни въздействия.

slide-1-728.jpg