Микропроцесорна схемотехника
(МС)

Учебната дисциплина "Микропроцесорна схемотехника" е от учебния план на специалност "Електроника", ОКС "Бакалавър" и се изучава през шести семестър.

Тя има за цел студентите да придобият и усвоят необходимите теоретични знания и практически навици и умения в областта на микропроцесорната схемотехника и приложението й в областта на електрониката.

За постигането й учебната програма включва въпроси от основи на микропроцесорната техника, архитектура, организация и приложение на едночипови микрокомпютри, технология, апаратни и програмни средства за създаване и настройка на програмно осигуряване.

Разглеждането на горните въпроси е съпроводено със структурни схеми, вариантни схемни решения, алгоритми за обработка, типови програмни решения на най-често срещани въпроси в микропроцесорни устройства и системи.