Автоматизирано проектиране на цифрови схеми
(АИТ)

logoAIT.PNG
    

   Целта на курса е да запозне студентите с основните принципи, методи и средства за проектиране на цифрови схеми с програмируеми логически устройства. Виртуалните лабраторни упражнения в курса целят да запознаят студентите с методиката за проектиране на цифрови схеми, чрез използване на език за хардуерно описание и програмируеми логически устройства.